بانک ملت
دانشکده علوم حدیث
سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور
حوزه نمایندگی ولایت فقیه در امور حج و زیارت
فروشگاه امیرکبیر
دانشگاه قم
موسسه آموزش عالی سوره
شرکت داروسازی باریج اسانس
انجمن گوارش
بنیاد تاریخ پژوهی ایران معاصر
موسسه آموزشی و فرهنگی هدایت میزان
سازمان ملی جوانان
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
آموزش و تحقیقات دانش گستر رازی
فرهنگسرای خانواده
فهرست همه حسن انجام كار ها