شرکت قطارهای مسافری رجا
http://www.raja.ir/

   پورتال اطلاع رسانی - سیستم برنامه حرکت قطارها


موسسه آموزش عالی سوره
http://soore.ac.ir

   پورتال اطلاع‌رسانی


موسسه قرآن و نهج البلاغه
http://www.2noor.com/

   پورتال اطلاع رسانی


مؤسسه تاریخ‌پژوهی ایران معاصر
http://www.iranemoaser.com

   سیستم مدیریت پایگاه


شیعه شناسی
http://www.shistu.org

   پورتال پژوهشی


موسسه مهر و ماه
http://www.hamsar.ir

   پورتال اطلاع رسانی


فهرست همه پورتال هاي سازماني