ارائه سرویس

   به منظور افزایش مشارکت با مراکز آموزشی و کاهش هزینه‌های اولیه و ریسک سرمایه گذاری، یکی از روش‌های همکاری با شرکت مسیر، اجارۀ محصولات یا به عبارت دیگر دریافت خدمات نرم‌افزاری و پشتیبانی فنی به صورت مشارکت در پروژه است.
با توجه به تجربیات شرکت مسیر فناوری اطلاعات در زمینۀ همکاری‌های مشترک با دانشگاه‌های تربیت مدرس، فردوسی مشهد، دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران، انجمن مشاوران مدیریت، مدارس هوشمند گاما و... این آمادگی وجود دارد تا بر اساس طرح‌ها وپروژه‌های مختلف، همکاری‌های گوناگونی برای شراکت در پروژه‌ها یا اجارۀ محصولات، تعریف کرد.
عموما به دو روش در این زمینه می توان همکاری کرد:

  • مشارکت در پروژه
    در این حالت متناسب با آورده‌های هر یک از طرفین برای راه‌اندازی و پیاده‌سازی پروژه‌ها، قدرالسهم هر یک از مشارکت‌کنندگان مشخص می‌شود.
  • اجارۀ محصولات
    در این حالت شرکت مسیر می‌تواند با دریافت مبلغ کمی، برای راه‌اندازی پروژه، به‌صورت ماهیانه، مبلغی را متناسب با محصولات و خدماتی که ارائه می‌کند، از مشتری دریافت کند.
شرکت مسیر آمادگی دارد تا با همۀ محصولات خود در پروژه‌های مختلف (در صورتی که طرح تجاری آن مشخص باشد) به روش‌های فوق همکاری نماید. بدیهی است که از طرح‌های مشارکتی ابتکاری نیز استقبال می‌شود.