کنسرسیوم (پیمان گروهی همکاری)

   با توجه به نیازهای رو به رشد سازمان‌ها در حوزۀ فناوری اطلاعات و حوزۀ گستردۀ تخصصی این بازار، لزوم همکاری شرکت‌ها در حوزه‌های تخصصی خود با یکدیگر، به منظور پاسخگویی بهتر به نیاز مشتریان، امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
این امر در پروژه‌های بزرگ سازمانی یا ملی، بیشتر خود را نمایان می‌کند.
همچنین به منظور هم‌افزایی شرکت‌های ایرانی و جلوگیری از موازی‌کاری و تمرکز شرکت‌ها بر روی حوزه‌های تخصصی خود، این قبیل همکاری‌ها سبب ایجاد زمینه‌های جدید کاری و به اشتراک‌گذاری بازار شرکت‌ها می‌شود که هم مشتریان از این رابطه بهره می‌برند و هم شرکت‌ها در حوزۀ تخصصی خود توانمند خواهند شد.
از این روز شرکت مسیر آمادگی دارد تا در زمینۀ تخصصی تولید نرم‌افزار و همچنین مشاوره و ارائۀ محصولات و خدمات فنی در حوزه‌های

  • آموزش الکترونیکی
  • تولید محتوای آموزشی
  • پورتال سازمانی
  • فروشگاه الکترونیکی
  • جشنواره‌های اینترنتی
  • پایگاه‌های اطلاع‌رسانی
با شرکت‌های دیگر همکاری نماید.